Tiếng Việt

***************************************************************************************************

    ** Xin vui lòng nhấn vào đây để đến trang mạng mới của chúng tôi có sự giúp đở phiên dịch của Google  **

***************************************************************************************************

Trang nhà > Tin Học Khu > Chi tiết dành cho cha mẹ

Chi tiết dành cho người mới đến

Sở & Hội Đồng

Một phần sự cam kết của chúng tôi là nâng cao sự liên lạc thông tin với học sinh và cha mẹ, do đó trang mạng này được thiết lập để cung cấp những chi tiết về trường học của chúng tôi và những dịch vụ khác trong cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ để tiện lợi cho quý vị

1. Ghi danh cho học sinh mới đến

Thủ tục ghi danh – Mời nhấn vào những trang liên hệ dưới đây để tìm chi tiết về những giấy tờ cần thiết để ghi danh đi học. Quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn dùng để điền, giờ làm việc, bản đồ và trang mạng liên kết với Translink:

2. Di Dân mới đến, Dịch vụ Hỗ trợ Đa Văn Hóa & Đa Ngôn Ngữ

Sở Giáo Dục Vancouver cung cấp những dịch vụ hỗ trợ Hội Nhập Định Cư đa ngôn ngữ (Chương trình Nhân Viên Giúp Đỡ  Hội Nhập Định Cư trong Trường – SWIS và Chương Trình Kết Nối Thiếu Niên Di Dân – EIYP) ngoài ra còn có chương trình hỗ trợ Đa Văn Hóa ở trường (Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa – MCLW)

Chương Trình Nhân Viên Giúp Đỡ Hội Nhập Định Cư  trongTrường là một chương trình được đặt tại trường nhằm cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp cho những gia đình và học sinh mới đến sau khi đã ghi danh học ở các trường công lập tại Vancovuer. Nhân Viên SWIS cung cấp những thông tin, hướng dẫn và giới thiệu đến các dịch vụ trong trường học, chính phủ và cộng đồng. Ngoài ra, họ còn tạo điều kiện để nhân viên trường hiểu thêm về văn hóa và những nhu cầu định cư của học sinh mới đến. Nhân viên SWIS thực hiện những buổi hội thảo hướng dẫn và kết nối những gia đình mới đến với dịch vụ trong cộng đồng.

Chương trình các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa là chương trình phục vụ đa ngôn ngữ tại trường nhằm hỗ trợ học sinh, gia đình và nhân viên của trường bằng cách giúp đỡ thông ngôn về ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa là chiếc cầu nối kết văn hóa và ngôn ngữ giữa học sinh, gia đình và trường học.

Chương trình Nối Kết Thiếu Niên Di Dân cung cấp dịch vụ cho những thiếu  niên mới đến từ Lớp 10 đến 12 nhằm hỗ trợ thiếu niên tiếp tục việc học ở trường và nâng cao cơ hội theo đuổi nghề nghiệp và học vấn có ý nghĩa.

  • Tìm hiểu thêm về sự giúp đỡ định cư và hỗ trợ, xin vui lòng vào thăm trang mạng Chương Trình Nhân Viên Giúp Đỡ Hôi Nhập Định Cư trong Trường (SWIS) –  Nhn vào đây
  • Tìm hiểu thêm về sự giúp đỡ đa ngôn ngữ ở trường học, xin vui lòng thăm trang mạng Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa ở Trường (MCLW) – Nhấn vào đây 
  • Tìm hiểu thêm về dịch vụ cho thiếu niên mới đến từ Lớp 10 đến 12, xin vui lòng vào trang mạng Chương Trình Kết Nối Thiếu Niên Di Dân (EIYP) – Nhn vào đây

3. Chi tiết về Trường học

Với sự hỗ trợ của một nhóm giáo chức giàu kinh nghiệm về ELL (Những Người Đang Học Anh Văn), Chương Trình Nhân Viên Giúp Đỡ Hội Nhập Định Cư trong Trường đã thực hiện một số tài liệu gồm 33 chủ đề  về hệ thống giáo dục công lập ở BC. Những tài liệu thông tin này được thực hiện để giúp đỡ những cha mẹ mới đến cũng như học sinh có sự hiểu biết và chuẩn bị tốt hơn cho việc học tại Vancouver và BC. Các tài liệu này đã được dịch sang 12 ngôn ngữ. Muốn chọn ngôn ngữ xin Nhấn vào đây  để vào trang mạng Tài liệu Đa Ngôn Ngữ.

4. Video về hệ thống trường học ở BC

Chúng tôi đã thực hiện các cuốn video giải thích rõ ràng những khía cạnh của hệ thống giáo dục BC và Kỹ năng dạy dỗ con cái.

Được sự hỗ trợ của một nhóm giáo sư đầy kinh nghiệm dạy ELL (người học môn Anh Văn hỗ trợ), chương trình SWIS đã thực hiện được một loạt tài liệu bao gồm 33 chủ đề có liên quan đến hệ thống giáo dục công lập ở tình bang BC. Những tờ bướm này được thực hiện nhằm giúp đỡ cho các vị phụ huynh và học sinh mới đếncó thể hiểu và chuẩn bị tốt hơn cho việc học tại thành phố Vancouver cũng như trên toàn tỉnh bang BC. Các tài liệu này đã được dịch sang 12 ngôn ngữ. Muốn có tài liệu bằng ngôn ngữ khác xin vui lòng vào trang Multi Language brochures   

Trường School

 

Cha mẹ - Làm thế nào để giúp trẻ em thành công tại trường Parent - How to Help Your Child Succeed at School
Học tập và bài tập về nhà Study and Homework
Điểm Hạng Grades
Thông tin chung về trường BC General Information on BC Schools
Học Tập Learning

 

For orientations and events for Vietnamese parents, click here.

Watch a video about Kindergarten Registration. 


Địa điểm của Trung Tâm Ghi Danh:

 

Trường Tiểu Học Moberly (bên Cánh Phía Đông)

1000 East 59th Avenue

Vancouver, BC, B5X 1Y7

 

 

Thời Gian Ghi Danh và số Điện Thoại Liên lạc:

 

Điện Thoại : 604-713-5999 Thời Gian Ghi Danh : 8:30 đến 11:00 giờ sáng, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

 

 

  - Tiếng Việt 

Thông tin về Đăng ký (Registration Information) 

Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải cùng đi với học sinh khi đến ghi danh học và cần phải xuất trình bản chính các giấy tờ sau (cộng thêm bản dịch tiếng Anh có thị thực những giấy tờ không phải là tiếng Anh):

1)  Một giấy chứng minh địa chỉ cư ngụ tại Vancouver (giấy thuế đất mới nhất và hợp đồng mua nhà nếu quý vị sở hữu ngôi nhà, hợp đồng thuê nhà hợp lệ nếu quý vị thuê nhà…) 

2)  Giấy khai sinh của học sinh (có tên cha mẹ)

3)  Giấy nhập cảnh hoặc giấy quốc tịch của cha mẹ và học sinh

4)  Học bạ

     a) Tiểu học - Học bạ của 2 năm gần nhất
     b) Trung học - Tất cả các học bạ từ Lớp 7/ từ 13 tuổi cho đến hiện tại

5) Hồ sơ chủng ngừa và bất cứ chi tiết quan trọng nào có liên quan đến sức khoẻ

* Thiếu sót bất cứ giấy tờ nào sẽ làm chậm thủ tục ghi danh học của quý vị*